Privé aangelegen worden niet getoond.

Datum/Tijd Evenement
04/10/2017
13:00
Ouderenmiddag
Ontmoetingscentrum, Wierden Overijssel
04/10/2017
13:00
St Maartensmiddag ouderen
Ontmoetingscentrum, Wierden Overijssel