Privé aangelegen worden niet getoond.

Datum/Tijd Evenement
02/11/2017
09:30 - 16:00
Quiltersdag
Ontmoetingscentrum, Wierden Overijssel
02/11/2017
13:30
Bridge club BZN
Ontmoetingscentrum, Wierden Overijssel